EU og tekstilindustrien EU og tekstilindustrien EU

EUs betydning for den globale tøj- og tekstilindustri

11 november 2011

EU’s betydning for den globale tøj- og tekstilindustri kan næppe undervurderes. På den ene side gælder det om at forbedre de europæiske virksomheders konkurrencevilkår; og her spiller anstændige arbejdsforhold i udviklingslandene kun en lille rolle. På den anden side arbejder EU for, at europæiske værdier som demokrati og menneskerettigheder udbredes bl.a. ved at støtte organisationer, som arbejder for at sikre tekstilarbejderes rettigheder.

Interview fra 2011 med Dorte Sørensen, Formand for Clean Clothes Campaign Danmark. Originatitel: EU spiller på flere Heste

Af Klaus Melvin Jensen

 

Q: Hvad betyder EU for udviklingen i den globale tøj- og tekstilindustri?

A: Det er efterhånden længe siden, der blev produceret tøj i større mængder i Danmark eller Europa i det hele taget. Langt det meste af det tøj, vi går med sælges af europæiske modefirmaer. Men produktionen er outsourcet, så tøjet i virkeligheden laves af fattige kvindelige arbejdere på fabrikker i en række asiatiske lande. Her foregår arbejdet ofte under ringe og sundhedstruende vilkår og til en løn, som man knapt kan leve af.

EU importerede i 2008 tøj og tekstiler for mere end 80 milliarder. EU’s handelspolitik har derfor en enorm betydning for tøjindustrien i Asien, hvor der ofte er en direkte sammenhæng mellem EU’s handelspolitik og forholdene i industrien. Historisk set har EU´s handelspolitik på tøj- og tekstilområdet været en kompliceret affære præget af importkvoter, toldsatser og bilaterale aftaler mellem forskellige lande. Som medlem af EU er Danmark en del af EU’s fælles handelspolitik, det hører under EU traktatens artikel 133, hvor EU Kommissionen agerer på alle medlemslandes vegne og bl.a. repræsenterer EU’s medlemslande i World Trade Organisationen, WTO.

 

Q: Hvad gør EU for at forbedre arbejdsforholdene i den globale tøj- og tekstilindustri?

A: Som vi oplever det, så har EU forskellige interesser i området. På den ene side gælder det om at forbedre de europæiske virksomheders konkurrencevilkår; og her spiller det kun en meget lille rolle, at anstændige arbejdsforhold i udviklingslandene faktisk er med til at sikre en bæredygtig udvikling. EU’s protektionisme har direkte negative konsekvenser for de asiatiske syersker. Kvoteordningerne har f.eks. været med til at fabrikker må lukke og arbejdere fyres næsten uden varsel, fordi produktionen flyttes til et andet land.

På den anden side arbejder EU for at europæiske værdier som demokrati og menneskerettigheder udbredes. Derfor støtter EU bl.a. organisationer som Clean Clothes Campaign, der arbejder for at sikre tekstilarbejderes rettigheder bl.a. ved at informere og mobilisere forbrugerne.

 

Q: Hvad gør EU på lovgivningsområdet og hvad gør Clean Clothes Campaign?

A: EU har siden Lissabontraktaten taget nogle initiativer, når det gælder virksomhedernes sociale ansvar, kaldet CSR. Europa Parlamentet har i 2002 vedtaget en resolution om at få et såkaldt “Framework for CSR”. Det skulle bl.a. indeholde en tvungen rapportering fra virksomheder og bortfald af EU støtte til virksomheder, der ikke levede op til generelle arbejdstagerrettigheder. Men EU Kommissionen valgte i stedet at pege på frivilligheden i CSR rapportering, og anså vidensdeling gennem ’Best Practice’, som det væsentligste instrument.

I 2006 lancerede EU Kommissionen en Europæisk Alliance om CSR, hvor kun virksomhederne var repræsenteret, altså ingen andre interessenter som f.eks. fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer. De blev senere inviteret med, men afslog, fordi alle deres forslag til krav gennemsigtighed, basisrettigheder, overvågning, kontrol og klagemuligheder var røget helt ud. I 2011 opdaterede EU deres definition af CSR og denne bygger nu på FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP). Disse retningslinjer er dog udelukkende en række frivillige principper, som FN og EU opfordrer virksomheder til at følge. De er dermed ikke juridisk bindende.
Så EU mangler stadig lovgivning til at retsforfølge firmaer, der ikke lever op til deres egne løfter om ordentlige arbejdsforhold hos leverandørfabrikkerne.

Det britiske medlem af Europa Parlamentet Richard Howitt, har stået bag mange resolutioner i Parlamentet og er blevet udnævnt til EU´s talsmand for CSR; han arbejder videre for at få lovgivning og ikke kun aftaler og anbefalinger ind i arbejdet. Clean Clothes Campaign har hele tiden arbejdet tæt sammen med Richard Howitt og er kommet med forslag og kommentarer, hver gang muligheden har været der. Senest ved udfærdigelsen af den fortolkende vejledning til Direktivet om offentlige indkøb.

Etikken i offentlige indkøb står højt på dagsordenen i lande som Belgien, Spanien, Holland og Sverige, hvor Clean Clothes Campaign har været med til at presse myndighederne både lokalt og nationalt til at købe arbejdstøj fra firmaer, der lever op til fair arbejdstagerrettigheder. Det har været med til at sikre at landenes parlamentarikere er opmærksomme på det offentlige som storkunde.

Q: Hvordan støtter EU Clean Clothes Campaigns arbejde?

A: Først og fremmest som en menneskerettighedsorganisation. Clean Clothes Campaign er en af de få organisationer, der får midler til at informere om og støtte arbejdere i udviklingslande, når de bliver forfulgte eller deres rettigheder bliver krænket. Det sker gennem Human Rights Defenders programmet. Men EU’s Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale anliggender og Ligestilling har ofte bidraget til Clean Clothes Campaigns arbejde med påvirkning af de europæiske tøjfirmaer f.eks. dokumentation for, hvad virksomhederne kan gøre for at forbedre arbejdsforholdene og rundbordssamtaler i branchen. Når Clean Clothes Campaign f.eks. har en sag om uberettigede fængslinger af faglige ledere i Bangladesh, har vi et godt samarbejde med EU Repræsentationen på stedet, når vi henvender os til de ansvarlige myndigheder. 

 

________________________

 
Mere i denne kategori: « Bestsellers CSR politik

WE ARE HUMANS

Beklædningsindustrien beskæftiger i Danmark 10.000 og på verdensplan 75 millioner mennesker. Men det glemmes belejligt at der sidder mennesker som du og jeg og producere tøjet under umenneskelige forhold. Det er moderne slaveri.

Hvis vi mødte disse mennesker ansigt til ansigt, ville vi aldrig kunne bære, at det er sandheden. Mange lukker øjnene og ørerne og undgår at tænke på hvor stor ødelæggelsesgrad, man har med det, man gør. Som designer ved du, hvor lang tid det tager at lave en kollektion. Virksomheder har et ansvar. Vi har alle et ansvar.

Slaveri er aldrig moderne -
WE ARE ALL HUMANS! 

© 2014 Clean Clothes Campaign. All rights Reserved.
Webdesign by Segan & built by 2nd Level.