Cotton farmer Cotton farmer Foto: Tanja Kjeldgaard

Bestsellers CSR politik

11 november 2011

Bestseller er et af Danmarks største tøjfirmaer og omsætter for omkring 15 mia. kr. årligt. Interview med Tina Devantier Larsen, ansvarlig for bæredygtig produktion i Bestseller.

Af Clean Clothes Campaign

 

Q: Kan du fortælle lidt om de udfordringer, I har haft i forbindelse med jeres indsats for at forbedre arbejdsforholdene hos jeres producenter?
A: Vi har i Bestseller arbejdet systematisk med forbedringer af arbejdsforholdene på vores leverandørers fabrikker, siden vi nedskrev vores første Code of Conduct i 2002. Vi bestræber os på at skabe tætte og langvarige relationer med vores leverandører, og ser man på Bestsellers leverandørbase, vil man konstatere, at de 30 største leverandører af i alt 350 leverer mere end halvdelen af alle vores varer. Kendetegnende for disse leverandører er, at de har været leverandører til Bestseller i mange år. Fra 5-20 år med et gennemsnit på 10 år. I disse samarbejder har vi gode erfaringer med at skabe forbedringer af arbejdsforholdene. Det giver mening for alle involverede parter.

Bestsellers indflydelse er stor – leverandørens motivation er tilsvarende stor. Det kan derimod være en væsentlig større udfordring i den del af vores leverandørbase, hvor samhandelen er mindre. Vi har et bredt produktsortiment, der indeholder alt fra klipklappere til solbriller til hårspænder til børn. Det giver ikke en betydelig samhandel og den samme mulighed for at påvirke forholdene positivt. Her lægger vi naturligvis tilsvarende vægt på, at udgangspunktet er acceptabelt dog velvidende, at vi ikke får den samme form for indflydelse.

Q: Hvordan forholder Bestseller sig til begrebet menneskerettigheder?
A: Menneskerettighederne er ikke direkte nævnt i vores nuværende Code of Conduct, men vi har i udformningen vurderet, hvilke emner der har været anset relevante i forhold til leverandørkæden, og disse er således adresseret.

Q: I hvilken udstrækning mener I, at I har ansvaret for jeres produktionskæde? Hvor langt ned i kæden - hvor hører jeres ansvar op og hvor begynder statens?
A: Vi føler os i udgangspunktet medansvarlige for enhver krænkelse, der måtte forekomme i den komplette leverandørkæde. Vi vedstår, at kædens opbygning og kompleksitet er vores store udfordring. Vi vælger dog i dag, at se det som en udfordring vi skal arbejde med – ikke som en undskyldning for at vi ikke kan tage medansvar. Vi må dog også erkende, at vi møder en række problemstillinger, som vi som enkeltstående virksomhed ikke kan ændre på.

Et godt eksempel er Sumangali problemstillingen. En problemstilling, som forefindes bredt på spinderier i et helt område i Indien. Selvom man ikke køber sine tekstiler i Indien, er der stadig stor risiko for, at der er 'Sumangali bomuld' i ens produkter. Spinderier i Indien leverer bomuldsgarn til en række andre tekstilproducerende lande. Det er altså hele industriens problem, men samtidig er det et dybt forankret kulturelt problem, ligesom det også er forankret i den fattigdom, der findes i Indien.

Det er et godt eksempel på en problemstilling, som kræver, at industrien, lokale organisationer, lokale myndigheder, lokale branche organisationer osv. må have en fælles interesse i at samarbejde omkring løsningerne. Vi har fra Bestsellers side netop valgt at involvere os i det lokale arbejde omkring elimineringen af Sumangali. Jeg mener også, at det er vores ansvar og forventeligt, at vi tager vores andel i arbejdet, når vi er bekendt med problemet – jeg mener derimod ikke, man kan give enkeltstående virksomheder “skylden” for, at det kan identificeres i deres kæde, så længe de tager deres andel i indsatsen for at finde løsninger.

Q: Kan der i nogle tilfælde være et modsætningsforhold mellem jeres indsats på CSR-området i bred forstand, og så at drive en forretning?
A: Nej. Omend vi helt konkret kan stå i en konflikt på den korte bane, tror vi grundlæggende på, at CSR skal være en naturligt integreret del for at kunne drive en god og sund forretning på den længere bane.

Q: FN’s særlige udsending John Ruggie har for nylig færdiggjort en rapport (Ruggie Framework) om business og menneskerettigheder, som er blevet vedtaget i FN’s menneskerettighedskomite. Rapporten siger bl.a., at virksomheder skal udvise ‘due diligence’ altså at tage forholdsregler, så der ikke opstår krænkelser af menneskerettigheder i deres produktionskæde. Er det noget, I har taget stilling til?
A: Vi er naturligvis opmærksomme på Ruggies Framework, og vi planlægger at gennemgå både vores Code of Conduct samt vores tilgang til indsatsen i det lys. Vi vil konkret lave en vurdering af, om vi endnu mener, at vi har alle relevante menneskerettigheder med - ligesom vi vil vurdere, om den procestilgang, vi i forvejen arbejder med, er fyldestgørende.

Q: Hvad er de vigtigste udfordringer fremover?
A: At få identificeret endnu flere muligheder for at arbejde med problemstillinger, som ligger længere tilbage i leverandørkæden. Fra bomuldsproduktion til hjemmearbejde i lokale landsbyer. Emner hvor vi igen kommer til at involvere os på industriniveau for at kunne få en reel indflydelse.

 

Fakta om Bestseller

Bestseller er et af Danmarks største tøjfirmaer og omsætter for omkring 15 mia. kr. årligt.
Firmaet blev stiftet i 1975 og er i dag repræsenteret i 46 lande Europa, Asien, Mellemøsten og Nordamerika.
Firmaet ejer ikke fabrikker selv, men får produceret på forskellige fabrikker primært i landene Kina, Indien, Bangladesh, Tyrkiet og Italien.
Blandt deres brands er: Vero Moda, Jack & Jones, Pieces og Only.

 

Forkortelser og forklaringer
CSR: Corporate Social Responsibility.
CoC: Code of Conduct. En virksomheds retningslinjer for god praksis, socialt og etisk ansvar i leverandørkæden.

 

Business og menneskerettigheder - FN's Ruggie Framework

John Ruggie, FN’s særlige repræsentant for menneskerettigheder og transnationale selskaber udgav i marts 2011 en rapport om virksomheders forpligtelser på menneskerettighedsområdet, formuleret som et framework. Det sætter på mange måder en ny dagsorden for, hvilket ansvar virksomheder har i forhold til deres leverandørkæde. Frameworkets anbefalinger kan koges ned til de tre ord: beskyt, respektér og afhjælp (protect, respect and remedy).

Beskyt: Staten har en forpligtelse til at beskytte borgere mod krænkelser af menneskerettigheder gennem lovgivning.
Respektér: Virksomheder har en forpligtelse til at respektere menneskerettigheder, hvilket betyder, at de bør handle med "due diligence", hvilket indebærer, at virksomheder skal udvise rettidig omhu, så de forhindrer, at menneskerettighedskrænkelser finder sted.
Afhjælp: Både staten og virksomheder har en forpligtelse til at følge op på krænkelser både juridisk og ikke-juridisk. Det kræves, at der etableres et system til at løse konflikter uden at skulle gå rettens vej.

Essensen er, at virksomheder nu har en forpligtelse til at forhindre krænkelser af menneskerettigheder i deres produktionskæde, uanset hvad lovgivningen i det enkelte land siger. Hidtil har opfattelsen været, at det alene var statens ansvar.
Frameworket blev enstemmigt vedtaget i FN’s menneskerettighedsråd i april 2011.

 

________________________

 

WE ARE HUMANS

Beklædningsindustrien beskæftiger i Danmark 10.000 og på verdensplan 75 millioner mennesker. Men det glemmes belejligt at der sidder mennesker som du og jeg og producere tøjet under umenneskelige forhold. Det er moderne slaveri.

Hvis vi mødte disse mennesker ansigt til ansigt, ville vi aldrig kunne bære, at det er sandheden. Mange lukker øjnene og ørerne og undgår at tænke på hvor stor ødelæggelsesgrad, man har med det, man gør. Som designer ved du, hvor lang tid det tager at lave en kollektion. Virksomheder har et ansvar. Vi har alle et ansvar.

Slaveri er aldrig moderne -
WE ARE ALL HUMANS! 

© 2014 Clean Clothes Campaign. All rights Reserved.
Webdesign by Segan & built by 2nd Level.