Udskriv denne side
Tyrkiske arbejdere sandblæser jeans Tyrkiske arbejdere sandblæser jeans Foto: Clean Clothes Campaign

Fakta om sandblæsning af jeans

29 marts 2011

Hvad er sandblæsning? Hvorfor sandblæses jeans? Hvad er de sundhedsmæssige risici? Hvad er silikose? I hvilke lande foregår der sandblæsning? Er sandblæsning af jeans lovligt? Læs fakta om sandblæsning af jeans.

Af Clean Clothes Campaign

 

Hvad er sandblæsning?
Som navnet antyder, er sandblæsning en proces, hvor sand under højt tryk blæses på overflader for at udjævne eller ændre dem. Sandblæsning har traditionelt været anvendt i byggeriet, til bl.a. bearbejdning af metal. Natursand indeholder mineralet silicium. På trods af sundhedsrisici, tillader et EU-direktiv sandblæsning, forudsat at de slibende materialer indeholder mindre end 1% silicium (i USA mindre end 0,5% silicium) og der skal stilles værnemidler til rådighed.

 

Hvad er sandblæsning af jeans?

Sandblæsning af jeans defineres som en eroderende/slibende proces, der bruges til denimstof, som bliver bleget og slidt, når højtrykskompressorer blæser sand på dem.
I mange lande som Tyrkiet og Bangladesh, foregår sandblæsning af jeans manuelt. Arbejderne anvender højtrykspistoler direkte på jeans, hvilket medfører, at der spredes støv i arbejdsmiljøet.
Ifølge den tyrkiske Solidarity Committee of Sandblasting Labourers, indeholder sandet, der bruges til sandblæsning i Tyrkiet op til 80% silicium.

 

Hvad er de sundhedsmæssige risici? Hvad er silikose?

Udsættelsen for og indåndingen af siliciumstøv kan forårsage lungesygdommen, silikose.
Diagnosticeringen af silikose skete for første gang i forbindelse med denimsandblæsning i Tyrkiet i 2005. En læge konstaterede, at de fleste unge, mandlige arbejdere, der havde arbejdet i jeansværkstederne, blev syge. Tidligere var arbejderne blevet fejldiagnosticeret med tuberkulose.
Indtil da var silikose blevet sat i forbindelse med arbejdet i miner, på byggepladser samt ved fremstilling af glas og keramik. I Danmark kender vi sygdommen fra arbejdere, der har beskæftiget sig med asbest.

Silikose "er en uhelbredelig lungesygdom forårsaget af inhalation af støv indeholdende fri krystallinsk silicium. Det er en irreversibel proces og sygdommen udvikler sig, selv om man ikke længere bliver udsat for støvet. Ekstremt høj eksponering er forbundet med meget kortere latenstid og en hurtigere sygdomsudvikling. (...) Silikose fører til tilstande som lungefibrose og emfysem. (...) I senere faser kan kritiske tilstande blive invaliderende og ofte dødelige. " (WHO, Faktablad nr. 238, maj 2000)

Arbejderne dør, fordi de ikke kan trække vejret ordentligt længere. Der er ingen kendt kur.
Sygdommen opstår normalt efter 20 til 30 års eksponering i mineindustrien, men når de udsættes for massiv støvpåvirkning, opstår sygdommen hurtigere. I Tyrkiet er sandblæsningsarbejdere blevet syge, selv efter at have arbejdet i perioder så korte som seks måneder.

Silikose er klassificeret som en erhvervssygdom. WHO og ILO har lanceret et internationalt program til global afskaffelse af silikose i 1995, men indtil videre synes det ikke at omfatte aktiviteter på silikose i tøjindustrien.

 

Hvorfor sandblæses jeans?

Multinationale modefirmaer efterspørger sandblæste jeans. I forhold til andre teknikker, opnår man med sandblæsning et meget præcist bleget udseende, og sandblæsning kan anvendes på afgrænsede dele af tøjet. På den måde kan man opnå de specifikke mønstre og effekter, som designere kræver. Med alternativet, stenvask, opnår man i modsætning hertil et mere ensartet slidt udseende.

Hvis man ikke tager hensyn til de sundhedsmæssige risici, er sandblæsning en meget billig proces, for siliciumrigt sand er ikke dyrt, og manuel sandblæsning kræver kun simple teknikker. Med worn-out/vintage-agtigt udseende kan jeans sælges til langt højere priser - op til en tredobling af værdien.

 

Hvad er situationen i Tyrkiet?

I Tyrkiet er jeans blevet sandblæst i små værksteder og fabrikker i den uformelle sektor, ureguleret og ukontrolleret af myndighederne, især i starten af 0'erne. På grund af den øgede bevidsthed om sandblæsning og en offentlig kampagne, har sundhedsministeriet i Tyrkiet forbudt jeanssandblæsning fra marts 2009.

Det anslås, at mellem 8.000 og 10.000 arbejdere har arbejdet i sandblæsningsværksteder i løbet af det seneste årti. De fleste har været ansat uformelt, herunder migrant- og børnearbejderne, der har været beskæftiget illegalt. 4.000 til 5.000 skønnes at blive berørt af silikose, men de fleste af arbejderne er ikke klar over risikoen. The Solidarity Committee har haft kontakt med 550 berørte arbejdere og kender til mindst 46 dødstilfælde i november 2010. Men Solidarity Committee har problemer med at få fat i de berørte arbejdere - bl.a. fordi nogle af dem er migrantarbejdere fra Rumænien, Moldavien, Aserbajdsjan og Georgien.

I januar 2010 vedtog det tyrkiske sundhedsministerium en bekendtgørelse om at give alle silikosepatienter gratis sundhedsbehandling, uanset deres sociale forsikringsforhold. Solidarity Committee havde kæmpet for en sådan lov, som ikke dækkede sandblæsningsarbejderne tidligere.

Sandblæsningsarbejderne står stadig over for vanskeligheder. Da de har arbejdet uden formelle kontrakter, er de ikke dækket af en social forsikring og modtager ikke nogen pensioner. De er derfor nødt til at anlægge retssager for at kræve invalidepensioner. Ved udgangen af september 2010 vandt sandblæsningsarbejderen Yilmaz Dimbir (32 år), som havde sandblæst jeans på en ikke-registreret fabrik og fået silikose, en retssag som den første berørte arbejder. Han har fået socialforsikring, som om han havde været en registreret arbejdstager.

 

Hvem er the Solidarity Commitee for Sandblasting Labourers?
Solidarity Committee blev dannet i juni 2008 for at føre kampagne mod sandblæsning af jeans i Tyrkiet og resten af verden. Solidarity Committee samler berørte arbejdere, arbejdsmedicinere, advokater, journalister, musikere, fagforeningsfolk, etc..
De kører en bred oplysningskampagne og har til formål at organisere sandblæsningsarbejderne. Efter at have opnået den første succes med forbuddet mod jeanssandblæsning i Tyrkiet, fortsætter de med at støtte de syge arbejdere med at få lovlig adgang til kompensationer og invalidepensioner.

 

Hvordan er situationen på verdensplan?
Research blandt CCC´s partnere i tøjproducerende lande viser, at sandblæsning af jeans finder sted eller har fundet sted i Tyrkiet (nu forbudt), Bangladesh, Mexico, og Cambodja. Research fra den svenske NGO, Fair Trade Center bekræfter derudover, at sandblæsning har fundet sted i Kina, Bangladesh og Pakistan.

Den tyrkiske Solidarity Committee mener også, at sandblæsning i tøjindustrien finder sted i Kina, Bangladesh, Indien, Indonesien og Mexico. Da forbuddet i Tyrkiet trådte i kraft i marts 2009, flyttede jeansproducenterne angiveligt deres sandblæsningsordrer fra Tyrkiet til Egypten, Jordan, Syrien, Bangladesh og Kina.
 

________________________