Indblik i David Andersens arbejde med zero waste design, udstilling om bæredygtig mode: Ecological Age, 2013 Indblik i David Andersens arbejde med zero waste design, udstilling om bæredygtig mode: Ecological Age, 2013 Foto: Clean Clothes Campaign

Zero-waste fashion design

21 oktober 2013

Resume af Timo Rissanens PhD afhandling

ZERO-WASTE FASHION DESIGN: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting

Af Tibbe Smith


Timo Rissanen er en af frontløberne i udviklingen af filosofien bag zero waste og har skrevet sin PHD afhandling ZERO-WASTE FASHION DESIGN: a study at the intersection of cloth, fashion design and pattern cutting i 2013 ved University of Technology, Sydney.

Zero waste handler om at eliminere tekstilt affald i designfasen. 10-20% af stoffet bliver ikke brugt ved almindelige mønsterdele. Ser man på denne mængde på en større skala, er det rigtig rigtig meget stof, som kunne have været udnyttet til beklædning i stedet for at ende som spildte ressourcer, der kommer til at belaste miljøet ved afskaffelse.

Timo Rissanens PhD afhandling om zero waste er primært baseret på hans oplevelser af designprocessen og praktisk eksperimenteren,  dokumenteret i en logbog. Afhandlingen skal besvare spørgsmålet:

What are the opportunities for creating zero-waste garments within contemporary menswear fashion design practice using cut and sew methods?

Igennem sit arbejde har Timo Rissanen undersøgt, hvordan zero waste design kan generere nye muligheder for modens udvikling. Ifølge Timo Rissanen er zero waste ikke kun en mønsterkonsktruktionsteknik, men en philosophy of making. Hvis moden opfatter mønsterkonstruktion som en integreret del af designprocessen, åbnes der op for nye muligheder både for industrien og for designuddannelserne.

 

________________________

When I first started with zero-waste design I worked in a way that I had always worked, which was to sketch things and then move onto the pattern-cutting phase. But I changed my approach to zero-waste design when I realised that by keeping an open mind regarding the final outcome, with the same goal of making beautiful garments, allowed me to explore and invent new outcomes.

___________________________

 

Mønsterkonstruktion i beklædningsdesign

Designstuderende oplever den grundige proces bag et stykke tøj, hvor mønsterkonstruktion er en integreret del af beklædningsdesign og hvor der hele tiden arbejdes frem og tilbage, mens man i udviklingen af produktet finder ud af, hvad der virker til lige netop den ide, materiale og teknikker. Således er skitsen kun et forslag; den første umodne idé.

Men i industrien kan det se ganske anderledes ud med store virksomheder, hvor en specifikationstegning sendes afsted til leverandøren, som så klarer resten. Dermed ser designeren ikke hvor meget stof der bliver spildt. Derudover er selve processen, hvor stoffet bliver klippet meget anderledes i industriproduktion fra en small scale produktion. I masseproduktion bliver alt fra tyve til hundrede lag stof lagt ovenpå hinanden og klippet, og det er ikke muligt at folde eller lægge stoffet strategisk efter nogle dele er klippet for at for andre dele til at være der. Det tekstile affald ender i mange lande på lossepladser eller andre steder i forbrændning og der er stadig langt til effektiv genanvendelse af tekstilaffald.

Timo Rissanen mener, at den måde design i dag bliver til, er utilsvarende og at der er brug for design- og mønsterkonstruktionsmetoder bliver genopfundet. Det gør han med zero waste som grundlæggende tankegang.

Timo Rissanen foretrækker på engelsk at bruge termen pattern cutter og pattern cutting fremfor pattern maker, da det udtrykker relationen til materialet. Gennem hans research kan han konstatere at mønsterkonstruktion, eller pattern cutting, som designmetode og ikke kun et værktøj, der skal gøre en tegning til virkelighed, er en essentiel del af designprocessen for at skabe et gennemarbejdet produkt.

For at zero waste princippet succesfuldt kan skabes er det vigtigt at det bliver integreret i designfasen og at designeren forstår mønsterkonstruktion. I Timo Rissanens arbejde ser han ikke rollen som designer og mønsterkonstruktør som seperate og opfordre også andre, der gerne vil arbejde med zero waste til arbejde ligesådan.

Når der arbejdes med zero waste afhænger formen på hver mønsterdel af formen på de andre. Derfor er det en fordel at overordnede formgivningsbeslutninger, som fx om en hætte skal være spids eller buet, tages tidligt i processen.

Igennem afhandlingen kommer analyserer Timo Rissanen den konventionelle modeindustri og dens metoder og sammenligner dem med zero waste design. Ligeledes præsenterer han os for flere forskellige former for måder at arbejde med zero waste på. Heraf kan nævnes A-POC (A Piece Of Cloth) udarbejdet af 90’ernes japanske designer Issey Miyake og hans kollega Dai Fujiwara og Julian Roberts som arbejder med store rektangulære stykker af stof hvor mønsteret til overdelen lægges og klippes, mens draperingen af resten af stoffet afhænger af hvor overdelen er placeret på stoffet.

 

PhD afhandling
Læs ZERO-WASTE FASHION DESIGN, Timo Rissanen 2013, (PDF 313 sider inkl bilag)

 

___________________________

 

 

Mere i denne kategori: Modulære Kollektioner »

JOIN THE REVOLUTION

Designeren har indflydelse! Faktisk bestemmes op til 80 procent af et produkts impact på miljøet i designfasen og designvalg og forretningsstrategier har stor betydning for dem, der laver tøjet. Det skal være nemt at finde viden om bæredygtige designmetoder.

En grundsten i design og mode er nytænkning og innovation. Men måden hvorpå vores tøj bliver produceret har ikke fulgt med behovet for bæredygtighed eller den viden, der hele tiden udvikles. Det laves stadig som for mange år siden. Og på trods af at udviklingen ikke når ind i produktionsleddet, skal det alligevel være billigere og billigere og laves hurtigere og hurtigere.

Det handler om liv og det handler om vores fremtid. Der er mange måder at arbejde bæredygtigt på og der er ikke én måde, som er den absolut rigtige. Designere er dygtige til at ideudvikle, eksperimentere og researche og det behøver ikke være en begrænsning at arbejde med bæredygtighed.

Designere er problemknusere -
JOIN THE REVOLUTION FOR DIGNITY! 

© 2014 Clean Clothes Campaign. All rights Reserved.
Webdesign by Segan & built by 2nd Level.