Overforbrug er et centralt tema i vores velfærdssamfund. Mode og design er et vigtigt område, fordi det står for en meget stor del af de materialer, som havner på forbrændingsanstalten.

Resume af Reet Aus PhD. Afhandling
Trash to Trend - using upcycling in fashion design

Resume af Tibbe Smith

 

Denne rapport omhandler problematikken med megen overskydende stof ved produktion samt den stigende mængde affald, der skabes pga meget tøj, der bliver smidt ud næsten lige så hurtigt som det er blevet købt. Det er et fænomen, der kommer fra fast fashion. Med en kontinuerlig udskiftning af trends og uhyrligt billige priser, gives produktet en meget kort levetid - delvist pga dårlig holdbarhed delvist fordi beklædningsdelen med sin lave pris bare kan smides ud, når den næste trend følger.

 

Upcycling af tekstilt affald

Reet Aus ønsker med sin afhandling at undersøge hvordan man kan inkorporere upcycling i en masseproduktion og dermed bringe tekstilt affald tilbage i produktionscyklussen. Den akademiske research og adskillige eksperimenter skal også gøre det muligt at udarbejde en designmodel der gør det muligt at arbejde med upcycling og skabe et produkt med minimalt fodaftryk.

Reet Aus beskriver den livscyklus et produkt som denim gennemgår. Her går hun ind i processerne forbundet med bomuldsdyrkning og forarbejdning, herefter produktion; spinding, vævning, farvning, opsyning, efterbehandling, og pakning og siden transport. Hertil kommer forbrugeren, hvor op til 60% af et givent produkts miljøpåvirkning sker, og sidst; hvor ender produktet når ejeren ikke vil have det mere.

Der findes tre former for affald i forbindelse med tekstiler:

  • Production waste
  • Pre-consumer waste
  • Post-consumer waste

Production waste er det affald der blive genereret i forbindelse med selve produktionen i stofspild.
Pre-consumer waste er knyttet til problematikken med overproduktion, hvor meget af det tøj der bliver fremstillet, aldrig bliver solgt og derfor bliver smidt ud.
Post-consumer waste opstår ved slutningen af et stykke beklædnings første liv, når det bliver smidt i skraldespanden og i mange lande ender på en losseplads.

 

PhD afhandling
Trash to trend - Using upcycling in fashion design, Reet Aus, 2011, (PDF 196 sider)

 

________________________

 

JOIN THE REVOLUTION

Designeren har indflydelse! Faktisk bestemmes op til 80 procent af et produkts impact på miljøet i designfasen og designvalg og forretningsstrategier har stor betydning for dem, der laver tøjet. Det skal være nemt at finde viden om bæredygtige designmetoder.

En grundsten i design og mode er nytænkning og innovation. Men måden hvorpå vores tøj bliver produceret har ikke fulgt med behovet for bæredygtighed eller den viden, der hele tiden udvikles. Det laves stadig som for mange år siden. Og på trods af at udviklingen ikke når ind i produktionsleddet, skal det alligevel være billigere og billigere og laves hurtigere og hurtigere.

Det handler om liv og det handler om vores fremtid. Der er mange måder at arbejde bæredygtigt på og der er ikke én måde, som er den absolut rigtige. Designere er dygtige til at ideudvikle, eksperimentere og researche og det behøver ikke være en begrænsning at arbejde med bæredygtighed.

Designere er problemknusere -
JOIN THE REVOLUTION FOR DIGNITY! 

© 2014 Clean Clothes Campaign. All rights Reserved.
Webdesign by Segan & built by 2nd Level.