DESIGN WITH DIGNITY tager os med på en rejse ud i verden, hvor forholdet mellem designtrends og produktionsmetoder undersøges.
 
Dokumentar om designerens rolle, DESIGN WITH DIGNITY, 2015.
 
For, hvordan laver man egentlig de helt rigtige slidmærker på worn out jeans? Og hvem laver dem? Hvorfor har den tyrkiske fabriksarbejder, Bego, nedsat lungekapacitet? Hvad forklarer den cambodjanske syerske, Sreymoms, mareridt? Og hvordan arbejder de designere, der forsøger at skabe tøj produceret på en værdig måde?
 
DESIGN WITH DIGNITY er et krydsklip mellem designere, menneskerettighedsaktivister, syersker og arbejdere. Samlet set giver dokumentaren et helhedsbillede af, hvordan designeren har både ansvar og mulighed for at spille en positiv rolle, når et nyt stykke tøj udvikles og sættes i produktion. 
 
 

Filmen er produceret af Helle Løvstø Severinsen for Clean Clothes Campaign Danmark. 
Produceret i 2015.
 
________________________
 
 
DESIGN WITH DIGNITY takes us on a journey into the relationship between design trends, production methods and the designer’s responsibility and influence on fashion production.
 
Documentary film about the designer's role, DESIGN WITH DIGNITY, 2015.
 
How do you actually make just the right wear marks on worn out jeans? And who makes them? Why does the Turkish factory worker, Bego, have reduced lung capacity ? What do the Cambodian seamstress, Sreymom’s, nightmares mean? And how do the designers work, who are trying to create clothing produced in a responsible way?
 
DESIGN WITH DIGNITY is a cross cut film between designers, human rights activists, seamstresses and textile workers. The documentary is an overall picture of how the designer has both the responsibility and the opportunity to play a positive part when a new piece of clothing developed and put into production. 
 
 
 
The documentary film is produced by Helle Løvstø Severinsen for the Clean Clothes Campaign Denmark.
Produced in 2015.
 
 
________________________

EU’s betydning for den globale tøj- og tekstilindustri kan næppe undervurderes. På den ene side gælder det om at forbedre de europæiske virksomheders konkurrencevilkår; og her spiller anstændige arbejdsforhold i udviklingslandene kun en lille rolle. På den anden side arbejder EU for, at europæiske værdier som demokrati og menneskerettigheder udbredes bl.a. ved at støtte organisationer, som arbejder for at sikre tekstilarbejderes rettigheder.

Interview fra 2011 med Dorte Sørensen, Formand for Clean Clothes Campaign Danmark. Originatitel: EU spiller på flere Heste

Af Klaus Melvin Jensen

 

Q: Hvad betyder EU for udviklingen i den globale tøj- og tekstilindustri?

A: Det er efterhånden længe siden, der blev produceret tøj i større mængder i Danmark eller Europa i det hele taget. Langt det meste af det tøj, vi går med sælges af europæiske modefirmaer. Men produktionen er outsourcet, så tøjet i virkeligheden laves af fattige kvindelige arbejdere på fabrikker i en række asiatiske lande. Her foregår arbejdet ofte under ringe og sundhedstruende vilkår og til en løn, som man knapt kan leve af.

EU importerede i 2008 tøj og tekstiler for mere end 80 milliarder. EU’s handelspolitik har derfor en enorm betydning for tøjindustrien i Asien, hvor der ofte er en direkte sammenhæng mellem EU’s handelspolitik og forholdene i industrien. Historisk set har EU´s handelspolitik på tøj- og tekstilområdet været en kompliceret affære præget af importkvoter, toldsatser og bilaterale aftaler mellem forskellige lande. Som medlem af EU er Danmark en del af EU’s fælles handelspolitik, det hører under EU traktatens artikel 133, hvor EU Kommissionen agerer på alle medlemslandes vegne og bl.a. repræsenterer EU’s medlemslande i World Trade Organisationen, WTO.

 

Q: Hvad gør EU for at forbedre arbejdsforholdene i den globale tøj- og tekstilindustri?

A: Som vi oplever det, så har EU forskellige interesser i området. På den ene side gælder det om at forbedre de europæiske virksomheders konkurrencevilkår; og her spiller det kun en meget lille rolle, at anstændige arbejdsforhold i udviklingslandene faktisk er med til at sikre en bæredygtig udvikling. EU’s protektionisme har direkte negative konsekvenser for de asiatiske syersker. Kvoteordningerne har f.eks. været med til at fabrikker må lukke og arbejdere fyres næsten uden varsel, fordi produktionen flyttes til et andet land.

På den anden side arbejder EU for at europæiske værdier som demokrati og menneskerettigheder udbredes. Derfor støtter EU bl.a. organisationer som Clean Clothes Campaign, der arbejder for at sikre tekstilarbejderes rettigheder bl.a. ved at informere og mobilisere forbrugerne.

 

Q: Hvad gør EU på lovgivningsområdet og hvad gør Clean Clothes Campaign?

A: EU har siden Lissabontraktaten taget nogle initiativer, når det gælder virksomhedernes sociale ansvar, kaldet CSR. Europa Parlamentet har i 2002 vedtaget en resolution om at få et såkaldt “Framework for CSR”. Det skulle bl.a. indeholde en tvungen rapportering fra virksomheder og bortfald af EU støtte til virksomheder, der ikke levede op til generelle arbejdstagerrettigheder. Men EU Kommissionen valgte i stedet at pege på frivilligheden i CSR rapportering, og anså vidensdeling gennem ’Best Practice’, som det væsentligste instrument.

I 2006 lancerede EU Kommissionen en Europæisk Alliance om CSR, hvor kun virksomhederne var repræsenteret, altså ingen andre interessenter som f.eks. fagforeninger og menneskerettighedsorganisationer. De blev senere inviteret med, men afslog, fordi alle deres forslag til krav gennemsigtighed, basisrettigheder, overvågning, kontrol og klagemuligheder var røget helt ud. I 2011 opdaterede EU deres definition af CSR og denne bygger nu på FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGP). Disse retningslinjer er dog udelukkende en række frivillige principper, som FN og EU opfordrer virksomheder til at følge. De er dermed ikke juridisk bindende.
Så EU mangler stadig lovgivning til at retsforfølge firmaer, der ikke lever op til deres egne løfter om ordentlige arbejdsforhold hos leverandørfabrikkerne.

Det britiske medlem af Europa Parlamentet Richard Howitt, har stået bag mange resolutioner i Parlamentet og er blevet udnævnt til EU´s talsmand for CSR; han arbejder videre for at få lovgivning og ikke kun aftaler og anbefalinger ind i arbejdet. Clean Clothes Campaign har hele tiden arbejdet tæt sammen med Richard Howitt og er kommet med forslag og kommentarer, hver gang muligheden har været der. Senest ved udfærdigelsen af den fortolkende vejledning til Direktivet om offentlige indkøb.

Etikken i offentlige indkøb står højt på dagsordenen i lande som Belgien, Spanien, Holland og Sverige, hvor Clean Clothes Campaign har været med til at presse myndighederne både lokalt og nationalt til at købe arbejdstøj fra firmaer, der lever op til fair arbejdstagerrettigheder. Det har været med til at sikre at landenes parlamentarikere er opmærksomme på det offentlige som storkunde.

Q: Hvordan støtter EU Clean Clothes Campaigns arbejde?

A: Først og fremmest som en menneskerettighedsorganisation. Clean Clothes Campaign er en af de få organisationer, der får midler til at informere om og støtte arbejdere i udviklingslande, når de bliver forfulgte eller deres rettigheder bliver krænket. Det sker gennem Human Rights Defenders programmet. Men EU’s Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale anliggender og Ligestilling har ofte bidraget til Clean Clothes Campaigns arbejde med påvirkning af de europæiske tøjfirmaer f.eks. dokumentation for, hvad virksomhederne kan gøre for at forbedre arbejdsforholdene og rundbordssamtaler i branchen. Når Clean Clothes Campaign f.eks. har en sag om uberettigede fængslinger af faglige ledere i Bangladesh, har vi et godt samarbejde med EU Repræsentationen på stedet, når vi henvender os til de ansvarlige myndigheder. 

 

________________________

 

JOIN THE REVOLUTION

Designeren har indflydelse! Faktisk bestemmes op til 80 procent af et produkts impact på miljøet i designfasen og designvalg og forretningsstrategier har stor betydning for dem, der laver tøjet. Det skal være nemt at finde viden om bæredygtige designmetoder.

En grundsten i design og mode er nytænkning og innovation. Men måden hvorpå vores tøj bliver produceret har ikke fulgt med behovet for bæredygtighed eller den viden, der hele tiden udvikles. Det laves stadig som for mange år siden. Og på trods af at udviklingen ikke når ind i produktionsleddet, skal det alligevel være billigere og billigere og laves hurtigere og hurtigere.

Det handler om liv og det handler om vores fremtid. Der er mange måder at arbejde bæredygtigt på og der er ikke én måde, som er den absolut rigtige. Designere er dygtige til at ideudvikle, eksperimentere og researche og det behøver ikke være en begrænsning at arbejde med bæredygtighed.

Designere er problemknusere -
JOIN THE REVOLUTION FOR DIGNITY! 

© 2014 Clean Clothes Campaign. All rights Reserved.
Webdesign by Segan & built by 2nd Level.